تميز كننده قلم

تميز كننده قلم مک Brush Cleanser
اين محصول يكي را پاك و ضد عفوني كردن و شرايط الياف قلم مو برس خواهد شد به طوري كه تاريخ و زمان آخرين خرد است. است مناسب براي استفاده طراحي شده است و منابعي به گسترش زندگي از برس با... مشاهده جزییات
 


   
   

نظرات و سوالات شما در مورد این محصول