مک Nail Lacquer
انقلاب جديد فرمول بالا براق. سه پوشيدن طولاني مدت پس از اتمام -- كرم ، يك راست ، و يخ زده. آشكار متفاوت است. پايان no-streak/no-chip فراهم مي كند. فوق مطبوع / كولر گازي و حفاظت ماو... مشاهده جزییات
 


   
   

نظرات و سوالات شما در مورد این محصول